แผ่นเสียงสปีด 78

หัวข้อ

(1/45) > >>

[1] ก้าน แก้วสุพรรณ - สิ้นรักสิ้นหวัง ( แผ่นครั่ง..สปีด 78 )

[2] นิตยา เปิดปัญญา - บ้านทุ่งเดียวกัน ( แผ่นครั่ง..สปีด 78 )

[3] เพ็ญศรี พุ่มชูศรี - แม่ชีสาว ( แผ่นครั่ง..สปีด 78 )

[4] นิตยา เปิดปัญญา - บุญย้อนนอนฝัน ( แผ่นครั่ง..สปีด 78 )

[5] สุชาติ เทียนทอง - เทียนดับ ( แผ่นสปีด 78..ครั่งผสม )

[6] สมยศ ทัศนพันธ์ - น่านน้ำคืนเพ็ญ ( แผ่นครั่ง..สปีด 78 )

[7] พีระ ตรีบุปผา - นางรองสะอื้น ( แผ่นครั่ง..สปีด 78 )

[8] ปัญญาพร ศรีเมืองกาญจน์ - ฟ้าสะอื้น ( แผ่นสปีด..78 )

[9] ประจักษ์ โล่ห์ศิริ - เสน่ห์คนสวย

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version