แผ่นเสียงสปีด 78

หัวข้อ

(1/45) > >>

[1] สุรพล + ภาวนา - ดรรชนีไฉไล - ดรรชนีขอลา ( แผ่นครั่ง..สปีด 78 )

[2] ชูศรี ทองแย้ม - คอยเธอที่โตเกียว ( แผ่นครั่ง..สปีด 78 )

[3] พนมไพร ลูกเพชร - เพลงรักจากใจ ( แผ่นครั่ง..สปีด 78 )

[4] อุดม ผ. เมฆเจริญ - รักจากดวงใจ ( แผ่นครั่ง..สปีด 78 )

[5] นิตยา เปิดปัญญา - บ้านทุ่งเดียวกัน ( แผ่นครั่ง..สปีด 78 )

[6] นิยม มารยาท - คนซื่อรำพัน ( แผ่นสปีด..78 )

[7] อุดม ผ. เมฆเจริญ - เดือนสามยามเศร้า ( แผ่นครั่ง..สปีด 78 )

[8] อุดม ผ.เมฆเจริญ - ปากเกร็ด ( แผ่นครั่ง..สปีด 78 )

[9] เพ็ญศรี พุ่มชูศรี - แม่ชีสาว ( แผ่นครั่ง..สปีด 78 )

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version