แผ่นเสียงสปีด 78

หัวข้อ

<< < (44/45) > >>

[1] ผ่องศรี วรนุช - บ้านนาคอยพี่ ( แผ่นสปีด..78 )

[2] เสียงทิพย์ ปทุมทอง - พ่อหนุ่มตังเก ( แผ่นสปีด 78.. ครั่งผสม )

[3] สังข์ทอง สีใส - ยาผีบอก (แผ่นสปีด 78..ครั่งผสม)

[4] เพชร พนมรุ้ง - โห่เจ็ดจังหวะ (แผ่นครั่ง สปีด 78 )

[5] อาเนี้ยว ท.ท.ท. - อุทยานดอกเบี้ย (แผ่นครั่ง สปีด 78 )

[6] พนมไพร ลูกเพชร - ร้องไห้เถิดที่รัก (แผ่นครั่ง สปีด 78 )

[7] บุตร บุญธรรม - ดีใจด้วย (แผ่นสปีด 78..ครั่งผสม)

[8] ดวงใจ เมืองสิงห์ - คุณนายหน้านวล (แผ่นสปีด 78..ครั่งผสม)

[9] ประจักษ์ โล่ห์ศิริ - ส.ค.ส. รักสลักจิต (แผ่นครั่ง สปีด 78)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version