แผ่นเสียงสปีด 78

หัวข้อ

<< < (44/46) > >>

[1] คมสันต์ ขวัญแก้ว - คนจนคนเมิน ( แผ่นครั่ง..สปีด 78 )

[2] สังข์ทอง สีใส - นักเรียน ป.1 (แผ่นสปีด78.. ครั่งผสม )

[3] ดาวฤกษ์ เรวดี - สัจจะรักของลูกทุ่ง ( แผ่นสปีด 78 )

[4] เสน่ห์ โกมารชุน - สามล้อแค้น ( แผ่นครั่งสปีด 78 )

[5] ศักดิ์ โกศล - จูบเพราะรัก ( แผ่นครั่ง สปีด 78 )

[6] ชัยชนะ บุญนะโชติ - ชาวนาคำนึง ( แผ่นครั่ง สปีด 78 )

[7] ผ่องศรี วรนุช - บ้านนาคอยพี่ ( แผ่นสปีด..78 )

[8] เสียงทิพย์ ปทุมทอง - พ่อหนุ่มตังเก ( แผ่นสปีด 78.. ครั่งผสม )

[9] สังข์ทอง สีใส - ยาผีบอก (แผ่นสปีด 78..ครั่งผสม)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version