แผ่นเสียงสปีด 78

หัวข้อ

<< < (45/45)

[1] ปรีชา บุณยเกียรติ - โลกนี้คือละคร (แผ่นครั่ง สปีด 78 )

[2] สมบัติ บุญศิริ - อย่าลืมอิสาน + ผ่องศรี วรนุช - บ่ลืมอิสาน (แผ่นสปีด 78 )

[3] ไพรวัลย์ ลูกเพชร - แนบเนื้อนางนอน (แผ่นครั่ง สปีด 78 )

[4] บุปผา สายชล - แพ้พี่ (แผ่นครั่ง สปีด 78 )

[5] ทูล ทองใจ - จูบก่อนจาก ( แผ่นครั่ง สปีด 78 )

[6] สีนวล นพดล - ลาน้องบ้านนา...แผ่นครั่ง สปีด 78

[7] สุมาลี แสงโสต - สาวโพธาราม (สปีด 78 )

[8] สุมาลี แสงโสตร - ดวงใจร่ำหา(ครั่ง78)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version