แผ่นเสียงสปีด 78

หัวข้อ

<< < (45/46) > >>

[1] เพชร พนมรุ้ง - โห่เจ็ดจังหวะ (แผ่นครั่ง สปีด 78 )

[2] อาเนี้ยว ท.ท.ท. - อุทยานดอกเบี้ย (แผ่นครั่ง สปีด 78 )

[3] พนมไพร ลูกเพชร - ร้องไห้เถิดที่รัก (แผ่นครั่ง สปีด 78 )

[4] บุตร บุญธรรม - ดีใจด้วย (แผ่นสปีด 78..ครั่งผสม)

[5] ดวงใจ เมืองสิงห์ - คุณนายหน้านวล (แผ่นสปีด 78..ครั่งผสม)

[6] ประจักษ์ โล่ห์ศิริ - ส.ค.ส. รักสลักจิต (แผ่นครั่ง สปีด 78)

[7] ปรีชา บุณยเกียรติ - โลกนี้คือละคร (แผ่นครั่ง สปีด 78 )

[8] สมบัติ บุญศิริ - อย่าลืมอิสาน + ผ่องศรี วรนุช - บ่ลืมอิสาน (แผ่นสปีด 78 )

[9] ไพรวัลย์ ลูกเพชร - แนบเนื้อนางนอน (แผ่นครั่ง สปีด 78 )

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version