แผ่นเสียงสปีด 45

หัวข้อ

(1/128) > >>

[1] พิทยา บุญยรัตนพันธุ์ - จูบ

[2] เพลงจากภาพยนตร์

[3] ละออง เพชรแสงพราว - ลืมฉันแล้วหรือคุณ

[4] หนุ่ม เมืองไพร

[5] เติบ พันธ์งาม - ร้อนเสน่ห์

[6] เพชร โพธาราม - กลับนาเถิดน้อง

[7] ศักดิ์ โกศล อย่าฆ่าผมเลย + นวลละออง รุ้งเพชร อยากฆ่าคนเจ้าชู้ แผ่นสปีด 45

[8] มยุรี ภู่ระหงษ์ - กรวดน้ำคว่ำขัน

[9] ประกายเพชร สรหงษ์ - ข้าคือลูกทุ่ง

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version