ฟังเพลงสะกิดใจ > เทป, ซีดี และ ทั่วไป

ฉันทนา กิติยพันธ์ & ดอน สอนระเบียบ - ลอยกระทง | เวอร์ชั่นพิเศษ

(1/1)

vathitrit:
LOY KRATHONG
ฉันทนา กิติยพันธ์ & ดอน สอนระเบียบ
เวอร์ชั่นพิเศษ

http://kimkee.com/images/popeye/vt9980.swf

November full moon shine

Loy Krathong, Loy Krathong,

And the water’s high in the river and in the Klong,

Loy Loy Krathong, Loy Loy Krathong,

Loy Krathong is here and everybody’s full of cheer,

We’re together at the Klong,

Each one with his Krathong,

As we push away we pray,

We can see a better day

<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>

นก:
 :SKJ_8_04: มีเนื้อร้องที่ถูกต้องมาด้วยเพลงพร้อมร้องแบบนี้ต้องขอบคุณพี่วาฑิตมากค่ะ เนื้อเพลงของคนอื่นที่นกเคยเห็นส่วนใหญ่แกะเนื้อออกมาผิดค่ะพี่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version